Danh Phát Aqua, hoa chat thuy san,hoa chat,..

Danh Phát Aqua, hoa chat thuy san,hoa chat,..

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Danh

Hotline:0898000008

Sản phẩm nổi bật

Tin tức - sự kiện

  • Mã số: 1113
  • Tên: POLYMER - CHẤT TRỢ LẮNG
  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:20-08-2016
  • Lượt xem: 969
  • POLYMER ANION KMR

POLYMER ANION - A101, A1110, A1120, A1130, A7950, A7952 KMR....
* Ứng dụng chính
PAM là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải…

1. Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

2. Công nghiệp hoá chất vô cơ

3. Công nghiệp khai thác kim loại

4. Cặn bùn sét

5. Lọc axít

6. Công nghiệp 

POLYMER ANION - A101, A1110, A1120, A1130, A7950, A7952 KMR....
* Ứng dụng chính
PAM là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải…

1. Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

2. Công nghiệp hoá chất vô cơ

3. Công nghiệp khai thác kim loại

4. Cặn bùn sét

5. Lọc axít

6. Công nghiệp 

product_detail