THAN HOẠT TÍNH

THAN HOẠT TÍNH - DẠNG VẢY

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Danh

Hotline:0898000008

Sản phẩm nổi bật

Tin tức - sự kiện

  • Mã số: 1107
  • Tên: THAN HOẠT TÍNH - DẠNG VẢY
  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:20-08-2016
  • Lượt xem: 791
  • than hoạt tính dạng vảy

Than hoạt tính gáo dừa.

Than hoạt tính dạng vảy, dạng viên dùng hấp thụ mùi, hơi khí độc, lọc nước.

Than hoạt tính là than (than củi gỗ, than tre, than trấu, than gáo dừa..) được hoạt hóa ở nhiệt độ cao trong môi trường có nhiều hơi nước. Sau khi hoạt hóa, than sẽ có cấu trúc xốp, nhiều mạch, ống, lỗ hỗng trong than. Các hệ thống này làm cho than xốp và diện tích bề mặt riêng rất lớn (từ 500 - 1500 m2/ gam than).

Do Than hoạt tính làm từ gáo dừa chiếm số lượng lớn và phổ biến trên thị trường nên khi nhắc đến than hoạt tính ta thường nghĩ đó là than hoạt tínhgáo dừa.

Vậy có phải than gáo dừa đều là than hoạt tính?

Điều này hoàn toàn không chính xác.

Gáo dừa khô sau khi được nung ở nhiệt độ cao (từ 1100 oC đến 1200oC) trong điều kiện thiếu oxi, sẽ bị cháy không hoàn toàn tạo thành than gáo dừa.

Than này vẫn còn dạng mảnh, vảy lớn. Sau khi nghiền sẽ tạo thành than gáo dừa. Than ở giai đoạn này được gọi là Than Tiền Hoạt tính thường được dùng lọc nước, nước thải hoặc hấp thụ khí. Tuy nhiên hiệu quả hấp thụ chưa cao. Giá thành của loại than này thường thấp.

Than tiền hoạt tính được đem đi nung ở nhiệt độ cao trong môi trường nhiều hơi nước và tạo thành cấu trúc xốp, rỗng với diện tích bề mặt riêng rất lớn (500 - 1500 m2/gam than).

Than này có giá thành cao hơn và hiệu quả hấp thụ mùi, khí độc, cặn lơ lửng, kim loại năng trong nước rất cao.

Tùy vào công nghệ hoạt hóa mà than sẽ có chất lượng khác nhau. Than càng xốp, càng nhẹ thì chất lượng càng tốt.

Than hoạt tính gáo dừa.

Than hoạt tính dạng vảy, dạng viên dùng hấp thụ mùi, hơi khí độc, lọc nước.

Than hoạt tính là than (than củi gỗ, than tre, than trấu, than gáo dừa..) được hoạt hóa ở nhiệt độ cao trong môi trường có nhiều hơi nước. Sau khi hoạt hóa, than sẽ có cấu trúc xốp, nhiều mạch, ống, lỗ hỗng trong than. Các hệ thống này làm cho than xốp và diện tích bề mặt riêng rất lớn (từ 500 - 1500 m2/ gam than).

Do Than hoạt tính làm từ gáo dừa chiếm số lượng lớn và phổ biến trên thị trường nên khi nhắc đến than hoạt tính ta thường nghĩ đó là than hoạt tínhgáo dừa.

Vậy có phải than gáo dừa đều là than hoạt tính?

Điều này hoàn toàn không chính xác.

Gáo dừa khô sau khi được nung ở nhiệt độ cao (từ 1100 oC đến 1200oC) trong điều kiện thiếu oxi, sẽ bị cháy không hoàn toàn tạo thành than gáo dừa.

Than này vẫn còn dạng mảnh, vảy lớn. Sau khi nghiền sẽ tạo thành than gáo dừa. Than ở giai đoạn này được gọi là Than Tiền Hoạt tính thường được dùng lọc nước, nước thải hoặc hấp thụ khí. Tuy nhiên hiệu quả hấp thụ chưa cao. Giá thành của loại than này thường thấp.

Than tiền hoạt tính được đem đi nung ở nhiệt độ cao trong môi trường nhiều hơi nước và tạo thành cấu trúc xốp, rỗng với diện tích bề mặt riêng rất lớn (500 - 1500 m2/gam than).

Than này có giá thành cao hơn và hiệu quả hấp thụ mùi, khí độc, cặn lơ lửng, kim loại năng trong nước rất cao.

Tùy vào công nghệ hoạt hóa mà than sẽ có chất lượng khác nhau. Than càng xốp, càng nhẹ thì chất lượng càng tốt.

product_detail