ĐỒNG THÁP: KHÔNG MỞ RỘNG DIỆN TÍCH NUÔI TÔM THẺ TRONG VÙNG NƯỚC NGỌT.

ĐỒNG THÁP: KHÔNG MỞ RỘNG DIỆN TÍCH NUÔI TÔM THẺ TRONG VÙNG NƯỚC NGỌT.

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Danh

Hotline:0898000008

Sản phẩm nổi bật

Tin tức - sự kiện

Là địa phương được quy hoạch nuôi tôm càng xanh (tôm nước ngọt), nhưng trên diện tích này, người dân huyện Tam Nông đã thả nuôi tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng), với khoảng 150 ha, dù ngành chức năng không khuyến cáo.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm trong việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, sử dụng nguồn nước giếng khoan để nuôi tôm thẻ chân trắng và yêu cầu người nuôi thực hiện nghiêm bảo vệ môi trường, xả nước thải từ ao nuôi ra môi trường tự nhiên phải qua xử lý. Cùng đó, tiến hành phân tích, đánh giá sản xuất, so sánh lợi nhuận, tác động môi trường, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp khác trên các vùng nuôi tôm thẻ chân trắng của huyện Tam Nông. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện đề tài nghiên cứu về nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, nhằm đánh giá khả năng thích ứng, những tác động ảnh hưởng ngắn hạn và lâu dài đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng phải tăng cường quản lý, không cho mở rộng diện tích nuôi mới tôm thẻ chân trắng, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng nước ngầm để nuôi tôm thẻ chân trắng và khuyến cáo không thả nuôi lại.

ST, Ngọc Anh.

news_detail